Cenník poskytovaných služieb

 

Poskytujeme prekladateľské služby so špecializáciou na anglický jazyk. Po dohode je možné spracovať aj dokumenty v nemeckom alebo francúzskom jazyku.

 

Ceny za slovo (podľa schémy Trados):

100% zhoda (bez kontroly),,,,,....................................... 0,00 Sk/0,00 €

Opakovania.................................................................. 0,00 Sk/0,00 €

100% zhoda (s kontrolou).............................................. 0,40 Sk/0,015 €

95 - 99% zhoda........................................................... 0,40 Sk/0,015 €

85 - 94% zhoda........................................................... 0,90 Sk/0,03 €

75 - 84% zhoda........................................................... 1,10 Sk/0,035 €

50 - 74% zhoda........................................................... 1,60 Sk/0,05 €

Žiadna zhoda („nové slovo“)...................................... 1,60 Sk/0,05 €

Hodinová sadzba........................................................ 350 Sk/11,00 €

 

Pri odborných textoch alebo expresných termínoch sa cena určuje dohodou.

*V prípade pravidelných zákaziek, či zákaziek väčšieho rozsahu je možné po dohode poskytnúť zľavy.

 

Informujte sa na ceny komplexných riešení, ako napr. grafické spracovanie materiálov, či tvorba prezentácií rôzneho druhu a pod.!